Hemija
(Hem)

Zimski semestar
Fond časova 2+2
Predmet nosi 7.5 ESPB