Procesi sagorevanja
(Psa)

Zimski semestar,
Fond Ĩasova 2+1,
ESPB bodova: 5