Tehničko crtanje sa NG
(Tct)

Zimski semestar,
Fond časova 2+2,
ESPB bodova: 5