Graditeljstvo
(Gra)

Semestar: zimski.
Fond Ĩasova: 2+2
ESPB 5