Zaštita životne sredine
(Zzs)

Semestar: zimski.
Fond časova: 2+1
ESPB: 5