Mobilna oprema za gašenje požara
(Mob)

Semestar: letnji
Fond časova: 3+2
ESPB: 7.5