Elektronika i mikroračunari
(Ele)

Semestar: letnji.
Fond časova: 3+2
ESPB: 7.5