Objektno orijentisano programiranje
(Oop)

Semestar: letnji
Fond časova: 2+2
ESPB: 5