Procesni uređaji
(Pur_1)

Letnji semestar, fond časova 2+2
predmet nosi bodova 6,0 ESPB