Semestar: zimski
Fond časova 2+2
ESPB: 6
Zimski semestar,
fond časova 1+1.
ESPB: 2.5

Zimski semestar, fond časova 1+2
predmet nosi 5 bodova ESPB

Zimski/letnji semestar, fond časova 1+1
predmet nosi bodova 2,5 ESPB